user
 Tonvan - Nút Áo Sơ Mi Nhân Hiệu Cao Cấp -  Ngọc Trai Trắng W.MOP M1

Tonvan - Nút Áo Sơ Mi Nhân Hiệu Cao Cấp - Ngọc Trai Trắng W.MOP M1

300,000₫

Tonvan - Nút Áo Sơ Mi Nhân Hiệu Cao Cấp - Ngọc Trai Trắng W.MOP M1

Kích thước: 4 nút 14L(8.89mm) & 12 nút 18L(11.43mm)  

Số lượng: 16 nút (12 nút 18L + 4 nút 14L)

Lỗ: 4 lỗ

Loại chất liệu: Ngọc Trai Trắng Bắc Úc

Màu sắc:  Trắng

Kỹ thuật: Nút Ốc Truyền Thống

Nghệ nhân: Việt Nam

Làng nghề: Nút Áo

Bộ siêu tập: Nút Áo Sơ Mi

Cá nhân hoá: Khắc Laser Tên Thương Hiệu, Nhân Hiệu

 Tonvan - Nút Áo Sơ Mi Nhân Hiệu Cao Cấp -  Ngọc Trai Trắng W.MOP M1

back to top