user

Sâm Ngọc Linh - Câu Hỏi 13

Sâm ngọc linh thật có cành rất nhỏ vươn cao, rất cứng, cành bẻ dai nhiều xơ khó đứt

Một cành sâm ngọc linh thật

Sâm ngọc linh làm giả bằng củ tam thất hoang có cành to, nhưng mềm, dễ bẻ gãy

Cành sâm ngọc linh giả

back to top