user

Sâm Ngọc Linh - Câu Hỏi 11

Sâm ngọc linh thật có lá nhỏ, hình lá gần giống cây ngũ gia bì nhưng lá mỏng và mềm có 3 - 5 lá. Lá có răng cưa rất nhỏ, bé, đều.

Lá cây sâm ngọc linh thật

Sâm ngọc linh giả được làm từ tam thất lá to, mập, lá có răng cưa sâu, màu xanh đen là dầy dặn.

Lá một loài cây tam thất hoang

back to top