user

Đũa Ngọc Trai - Câu Hỏi 3

Thời gian bảo hành là 30 ngày.

Trong thời gian này, đũa được đánh bóng...hoàn toàn miễn phí.

Khi có nhu cầu bảo hành, vui lòng gửi viết đến địa chỉ văn phòng Công ty ở: Lầu 06, 129E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM - người nhận: Chị Thùy

Sau thời gian bảo hành, phí bảo hành sẽ được áp dụng.

back to top