user

Đũa Ngọc Trai - Câu Hỏi 1

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Trong vòng 07 ngày(cùng mẫu, cùng màu, kích thước,...) sẽ được 1 đổi 1.

Sản phẩm lỗi do người dùng

Không đủ điều kiện bảo hành theo quy định của công ty

Viết không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu

Thân viết bị trầy xước do rơi vỡ, không phải hao mòn thông thường do quá trình sử dụng

back to top