user

Bút Ngọc Trai - Câu Hỏi 2

Còn đầy đủ hộp sản phẩm(mất hộp thu phí 3%)

Còn đầy đủ phiếu bảo hành(nếu có) và phụ kiện đi kèm(mất thu phí theo quy định và lớn nhất là 5% trên giá hóa đơn)

back to top