7 CAM KẾT BLUSAIGON
user

1. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm làm thủ công tốt nhất với đúng giá trị.

 

2. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.


3. Chúng tôi cam kết dịch vụ bảo hành tốt nhất với từng sản phẩm theo đúng quy định đã công bố.


4. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong ngành nghề của mình.


5. Chúng tôi cam kết luôn trung thực với khách hàng, đối tác, nhân viên và với chính mình.

 

6. Chúng tôi cam kết tuân thủ việc đổi trả sản phẩm theo đúng như quy định đã công bố.

 

7. Chúng tôi cam kết góp phần bảo vệ môi trường trong mỗi sản phẩm của mình.

back to top