user
Cái tầm của một doanh nghiệp không bao giờ lớn hơn cái tầm của người đang dẫn dắt nó.

Cái tầm của một doanh nghiệp không bao giờ lớn hơn cái tầm của người đang dẫn dắt nó.

Cái tầm của một doanh nghiệp không bao giờ lớn hơn cái tầm của người đang dẫn dắt nó.

Xem thêm sản phẩm: http://bit.ly/ButNgocTrai

#BLUSaigon #ButNgocTrai #KhaiNhipTriThuc

www.BLUSaigon.vn

BLUSaigon Co. Ltd
129E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q. Phú Nhuận
Hotline: 0944 001 771 - 028 3844 7711

back to top