user
Quà Tặng Sếp Bút Ngọc Trai - Thần Hermes

Quà Tặng Sếp Bút Ngọc Trai - Thần Hermes

Thần Hermes là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp. Thần đã tạo ra đàn Lia(Lyre), Hermes là con của Zeus và Maia.

back to top