user
Indiegogo 2021 - Crowdfund Innovations

Indiegogo 2021 - Crowdfund Innovations

[ENGLISH BELOW] Indiegogo 2021 - Crowdfund Innovations

Chiến dịch đã diễn ra được vài ngày và chúng tôi đang cảm thấy rất phấn chấn vì sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được cho đến nay. Những chiếc bút Mother of Pearl của BLUSAIGON sẽ không chỉ định nghĩa lại cách chúng ta nhìn nhận một trong những công cụ chắc chắn nhất mà chúng ta từng sở hữu; những chiếc bút này còn là một cơ hội góp phần giải cứu Trái đất.

Nhưng chiến dịch của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có sự hỗ trợ của các bạn. Nếu bạn chưa xem trang chiến dịch, chúng tôi sẽ có một số ảnh chụp sản phẩm tuyệt đẹp về các bộ sưu tập có sẵn của chúng tôi, bao gồm cả Liah và Gemperor.

Xem chi tiết và chọn mục yêu thích của bạn tại: https://igg.me/at/blusaigon

Ngoài ra, chúng tôi đã mở một chương trình đặc biệt cho phép bạn lấy một liên kết giới thiệu duy nhất để chia sẻ với bạn bè và gia đình của bạn và nhận được 10% tiền mặt.

Vui lòng truy cập Liên kết này: https://blusaigon-mother-of-pearl.kic...

Chúng tôi đánh giá cao tất cả sự giúp đỡ của bạn và không có từ ngữ nào có thể bày tỏ được hết lòng biết ơn của chúng tôi đến bạn vì đã đón nhận dự án này.

Trân trọng,

------------

Several days into the campaign, and we're buzzing from the support we’ve received so far. BLUSAIGON's Mother of Pearl pens won’t just redefine the way we view one of the most definitive tools we’ll ever own; they’re a chance to help save the Earth.

But our campaign goes nowhere without your support. If you haven’t checked out the campaign page yet, we’ve got some gorgeous product shots of our available collections, including the Liah and Gemperor.

Browse and choose your favorites: https://igg.me/at/blusaigon

In addition, we've opened up a referral program that allows you to grab a unique referral link to share with your friends and family and earn 10% cash back.

Please check this Link: https://blusaigon-mother-of-pearl.kic...

We appreciate all your help and can't thank you enough for being an early adopter on this project.

With Love,

back to top