user
Quà Tặng Sếp Bút Ngọc Trai - Cầu Long Biên

Quà Tặng Sếp Bút Ngọc Trai - Cầu Long Biên

Cầu Long Biên được hình thành chủ yếu như một phần của tuyến đường sắt chính phủ (Chemins de fer de l’Indochine, CFI) từ Hà Nội đến Đồng Đăng (xây dựng 1899-1902), nhưng ngay từ đầu nó cũng được dự định như một phương tiện kết nối thủ đô với tuyến đường sắt thứ hai sau đó đang được xây dựng. Tuyến từ Hải Phòng đến Lào Cai và Vân Nam (xây dựng 1901-1910), hoạt động như một nhượng quyền thương mại bởi Compagnie française des Chemins de fer de l’Indochine et du Vân Nam (CIY), đã không nhập vào vốn, do đó, một dịch vụ kết nối phải được cung cấp qua sông từ Hà Nội đến Gia Lâm. Do chức năng kép của nó, cây cầu trở thành một phần của tuyến đường sắt “chung” do CFI và CIY quản lý chung.

back to top